Selamat Datang ke Portal Rasmi PPD RembauDialog Prestasi Daerah

Pejabat Pendidikan Daerah Rembau
DTP

 

 Taklimat Pengurusan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (PK17) & Taklimat Tindakan Pembetulan dan Pencegahan (PK11)
Latihan dalam Perkhidmatan

 1.0 PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP) TAHUN 2018

 

1.1       NAMA PROGRAM

  Program Transformasi Daerah (DTP) PPD Rembau 2018


 1.2       MATLAMAT :                                                   

 Memantapkan perancangan, pengurusan dan pelaksanaan aktiviti, penetapan dan pengukuran KPI serta kewangan Program Transformasi Daerah ke arah yang lebih sistematik, terurus dan berimpak positif dalam mempertingkat kualiti pendidikan sekolah-sekolah dalam kawalan PPD Rembau yang diukur melalui Band Sekolah.


 1.3       RASIONAL

 PPD Rembau berupaya meningkatkan kualiti pendidikan sekolah-sekolah dalam kawalannya dengan cara:

 ·         merancang dan melaksana intervensi yang menepati keperluan sekolah untuk menangani pelbagai isu dan cabaran.

 ·         Menyedia sokongan kepada pengetua/guru besar dengan mewujudkan komuniti pembelajaran professional, diketuai oleh seorang pengetua/guru besar yang teguh.

 ·              Memberi sokongan kepada guru dengan mengutamakan masa pengajaran dan pembelajaran guru.
·         Memberi sokongan kepada murid melalui program intervensi kehadiran dan displin murid.


 1.4      OBJEKTIF :

 1.4.1 Untuk meningkatkan peranan baharu pegawai PPD sebagai rakan        

       sokongan sekolah yang:

 

a.         mengupayakan kepimpinan pendidikan di peringkat PPD.     Pegawai di PPD Rembau bertanggungjawab secara langsung kepada semua sekolah dalam daerah.

 

b.         menjadikan PPD sebagai barisan hadapan yang menyokong peningkatan prestasi sekolah. PPD Rembau akan terlibat secara langsung dengan sekolah untuk melatih, membimbing dan memantau prestasi sekolah

 

c.         menyediakan KPI bagi memastikan pencapaian matlamat di semua sekolah rendah dan menengah.

 

d.         mewujudkan kerjasama antara organisasi pendidikan melalui perkongsian amalan terbaik.

 

e.         mengutamakan pengagihan sumber kepada sekolah yang paling memerlukan.

 

 1.4.2  Menyelaras penetapan dan pelaporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) di

        peringkat PPD.

 1.4.3  Mengemaskini data Dashboard Prestasi PPD

 1.4.4  Menyelaras penetapan sekolah dan bimbingan PGB oleh SIP+

 1.4.5  Menyelaras penetapan sekolah dan guru yang dibimbing oleh SISC+

 1.4.6  Pelaksanaan dan pelaporan Dialog Prestasi Daerah mengikut takwim

 1.4.7  Menyedia maklum balas, ulasan dan laporan berkaitan DTP

 1.4.8  Mengurus tindakan susulan dan penambahbaikan pelaksanaan DTP

 1.4.9  Membuat penataran DTP di peringkat PPD

 


 1.5      HASRAT PELAKSANAAN DTP:

 1.5.1  Menggunakan data secara agresif
             1.5.2  Melindungi masa instruksional pengajaran dan pembelajaran

 1.5.3  Memperhebatkan sokongan kepada guru
             1.5.4  Menyesuaikan sokongan dengan keperluan murid

 1.5.5  Memberikan keutamaan kepada program yang menjurus kepada

        keberhasilan murid.

 1.5.6 Mengujudkan penglibatan dan kerjasama ibu bapa, komuniti dan agensi lain.

 


 1.6      LATAR BELAKANG

 1.6.1 Pengenalan

 Kualiti pendidikan Malaysia boleh digambarkan melalui pencapaian dalam kajian TIMSS dan PISA. TIMSS mengukur pencapaian murid berumur 14 tahun dalam Matematik dan Sains.  Manakala PISA mengukur penguasaan murid berumur 16 tahun dalam Bahasa, Matematik dan Sains. Persampelan kajian tahun 2009 menunjukkan Malaysia berada pada kedudukan satu pertiga dalam kalangan negara yang mengambil bahagian.

 Kajian PISA tahun 2009 mendapati 7% sekolah mencapai tahap baik, 13% tahap sederhana dan 80% pada tahap lemah. Dapatan menunjukkan sekolah-sekolah dalam kategori pencapaian berbeza, justru memerlukan pendekatan berbeza untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi.

 Kajian menunjukkan terdapat pertalian yang rapat dalam peningkatan prestasi sesebuah sekolah dengan amalan yang menjadi budaya kerja di sekolah berkenaan. Sekolah berprestasi rendah pada umumnya mengamalkan budaya kerja yang kurang berkesan dan melaksanakan program yang berimpak rendah. Sekolah berkenaan didapati melaksanakan program secara rutin tanpa mengambil kira keberkesanan dan impak program yang dilaksanakan. Bilangan program adakalanya membebankan sedangkan keperluan pelaksanaan program itu tidak begitu mendesak.

 Pengurus sekolah yang baik sewajarnya mempunyai kefahaman yang mantap tentang keperluan sekolah dan bersikap tegas dalam menetapkan fokus warga sekolah dan masyarakat setempat untuk mencapai sasaran kerja sama ada dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah.

 PPD sebagai organisasi pengurusan pendidikan yang bertanggungjawab untuk mengurus, mengawal dan membimbing sekolah-sekolah di bawah kawalannya. Dengan bilangan sekolah yang lebih kecil dan lebih hampir, PPD lebih mampu untuk memahami situasi setiap sekolah berbanding dengan JPN.

 Ekoran daripada itu, Program Transformasi Daerah (DTP) diujudkan untuk memberi ruang kepada organisasi dalam Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya Pejabat Pendidikan Daerah untuk membimbing dan membantu sekolah-sekolah dalam menangani isu dan cabaran yang ada. Program Transformasi Daerah juga memberi peluang kepada Pejabat Pendidikan Daerah untuk merancang, mengurus, melaksana dan menilai program penambahbaikan sekolah berasaskan data, lokaliti serta keperluan yang utama.

 


 1.6.2 Pegawai PPD Rembau

 

SEKTOR

BILANGAN

Ketua PPD

1

Sektor Pengurusan Sekolah

11

SIP+

1

Sektor Pengurusan Akademik

12

SISC+

6

Sektor Pengurusan & Pembangunan Kemanusiaan

7

Sektor Perkhidmatan & Pembangunan

4

JUMLAH

42

 

1.6.3 Sekolah Daerah Rembau

  a. Sekolah Rendah

 BIL

 

NAMA SEK

JENIS/ KATEGORI/ GRED

BIL GURU

BIL MURID

1

SK PEDAS

SK

51

686

Luar Bandar

A

2

SK UNDANG REMBAU

SK

50

458

 Bandar

A

3

SK CHEMBONG

SK

46

443

 Bandar

A

4

SK SALAK NAMA

SK

19

145

Luar Bandar

A

5

SK  ASTANA RAJA

SK

26

172

Luar Bandar

A

6

SK SEPRI

SK

22

178

Luar Bandar

B

7

SK TAMAN SERI REMBAU

SK

54

558

Luar Bandar

B

8

SK SEBERANG BATU HAMPAR

SK

20

197

Luar Bandar

B

9

SK KUNDUR

SK

26

225

Luar Bandar

B

10

SK KOTA

SK

31

216

Luar Bandar

B

11

SK DATO’ SHAH BANDAR REMBAU

SK

 

18

 

128

Luar Bandar

B

12

 

SK BONGEK

SK

 

16

 

133

Luar Bandar

SKM

13

 

SK CHENGKAU

SK

 

12

 

105

Luar Bandar

SKM

14

 

SK KAMPONG BATU

SK

 

17

 

112

Luar Bandar

SKM

15

 

SK KAMPONG TANJONG

SK

 

13

 

107

Luar Bandar

SKM

16

 

SK KAYU ARA

SK

 

14

 

97

Luar Bandar

SKM

17

 

SK LEGONG ULU

SK

 

12

 

45

 

Luar Bandar

SKM

18

 

SK PILIN

SK

 

15

 

106

Luar Bandar

SKM

19

 

SK PULAU BESAR

SK

 

20

 

100

Luar Bandar

SKM

20

 

SK SAWAH RAJA

SK

 

13

 

43

Luar Bandar

SKM

21

 

SK SEMERBOK

SK

 

13

 

56

Luar Bandar

SKM

22

 

SK TITIAN BINTANGOR

SK

 

11

 

36

Luar Bandar

SKM

23

 

SK TUN HAJI ABDUL MALEK

SK

 

12

 

44

Luar Bandar

SKM

24

SJKT LADANG CHEMBONG

SJKT

17

142

 Bandar

A

25

SJKT LADANG BATU HAMPAR

SJKT

11

85

Luar Bandar

SKM

26

SJKT LADANG SUNGAI BARU

SJKT

11

19

Luar Bandar

SKM

27

SJKC YUH HUA REMBAU

SJKC

17

140

Luar Bandar

B

28

SJKC PEI HWA PEDAS

SJKC

12

66

Luar Bandar

SKM

29

SJKC PEI TECK KOTA

SJKC

13

30

Luar Bandar

SKM

 

 b. Sekolah Menengah

 BIL

 

NAMA SEK

JENIIS/ KATEGORI/ GRED

BIL GURU

BIL MURID

 

1

SMK DATO SEDIA RAJA

SMK

 

86

 

730

 

Luar Bandar

 

A

 

2

SMK DATUK ABDULLAH

SMK

 

48

 

399

 

Luar Bandar

 

A

 

3

SMK UNDANG REMBAU

SMK

 

104

 

1063

 

Bandar

 

A

 

4

SMK DATO UNDANG HAJI  ADNAN

SMK

 

52

 

543

 

Luar Bandar

 

B

 

5

SMK PEDAS

SMK

 

39

 

516

 

Luar Bandar

 

B

 

6

SM SAINS REMBAU

SMBP

 

64

 

747

 

Luar Bandar

 

A

 

7

SMK AGAMA DATO HAJI ABU HASSAN HAJI SAIL

SMKA

 

71

 

645

 

Luar Bandar

 

A

 

8

SM AGAMA HAJI MOHD. YATIM

SABK

 

49

 

407

 

Luar Bandar

 

A

 

9

SM AGAMA REMBAU

SABK

 

24

 

257

 

Bandar

 

A

 

10

KOLEJ VOKASIONAL DATO LELA MAHARAJA

KV

 

110

 

400

 

Bandar

 

A

 

11

KOLEJ VOKASIONAL DATO UNDANG HJ MUHAMAD SHARIP

KV

50

403

Bandar

A

 c.  Rumusan Bilangan Sekolah

 

SEKOLAH MENENGAH

SEKOLAH RENDAH

SMK

SBP

SMKA

SABK

SMV

SK

SJKC

SJKT

5

1

1

2

2

23

3

3

Jumlah SM

11

Jumlah SR

29

JUMLAH SEKOLAH (SM+SR)

40

 


 1.6.4 Band Sekolah Daerah Rembau

 a. Sekolah Rendah

 

BIL

SEKOLAH

2013

2014

2015

1

SK  PEDAS

2

2

2

2

SK  KUNDOR

3

2

2

3

SK  SEPRI

2

2

2

4

SK  SEBERANG  BATU  HAMPAR

3

2

2

5

SK  KAYU  ARA

2

2

1

6

SK  KAMPONG  BATU

2

2

1

7

SK  SALAK  NAMA

2

2

2

8

SK  BONGEK

2

2

2

9

SK  PULAU  BESAR

2

2

3

10

SK  PILIN 

2

2

2

11

SK  TUN HJ ABDUL MALEK

1

1

1

12

SK  CHENGKAU

1

1

1

13

SK  KOTA

2

2

2

14

SK  KAMPONG  TANJONG

2

2

2

15

SK  SAWAH  RAJA

1

1

1

16

SK  SEMERBOK

2

1

1

17

SK  LEGONG  ULU

1

1

2

18

SK  DATO’ SHAH  BANDAR REMBAU

2

2

2

19

SK  TITIAN  BINTANGOR

2

1

 

20

SK  CHEMBONG

2

2

2

21

SK  UNDANG  REMBAU

2

2

2

22

SK  ASTANA  RAJA

2

2

2

23

SK TAMAN SERI REMBAU

2

2

2

24

SJK ( C )  YUH  HUA

2

2

2

 

 

BIL

SEKOLAH

2013

2014

2015

25

SJK ( C )  PEI  HWA

3

3

3

26

SJK ( C )  PEI  TECK

3

3

2

27

SJK ( T )  LDG. BATU  HAMPAR

3

2

3

28

SJK ( T )  LDG. CHEMBONG

3

2

2

29

SJK ( T )  LDG. BUKIT  BERTAM

 

 

 

30

SJK ( T )  LDG. SUNGAI  BAHRU

2

1

2

 b. Sekolah Menengah

 

BIL

SEKOLAH

2013

2014

2015

2016

2017

1

SMK  DATO’ SEDIA  RAJA

5

5

 

   

2

SMK  DATO’ UNDANG  HJ.ADNAN

4

4

 

   

3

SMK  UNDANG  REMBAU

4

4

 

   

4

SMK  DATUK  ABDULLAH

4

4

 

   

5

SMKA DATO' HJ ABU HASSAN HJ SAIL

2

2

 

   

6

SM  SAINS  REMBAU

1

2

 

   

7

KV DATO’ UNDANG  HJ.MUHAMAD  SHARIP

3

3

 

   

8

KV  DATO’ LELA  MAHARAJA

 3

 

   

9

SM  AGAMA  HJ.MOHD  YATIM

4

4

 

   

10

SM  AGAMA  REMBAU

3

3

 

   

11

SMK PEDAS

 

 

 

   

                                                                                           

 

 

TIADA BAND

 

TAKWIM PEPERIKSAAN

UPSR : Selesai
PT3 (Bertulis): Selesai
SPM (Ulangan): Selesai
SPM: Selesai
STAM (Lisan): Selesai
STAM (Bertulis): Selesai
STPM (U1) Bertulis: Selesai
STPM (P3) Bertulis: Selesai
STPM (P3) ULBA: Selesai
STPM (U2) Bertulis: Selesai

 Peperiksaan-peperiksaan Lain

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pendidikan Daerah Rembau
71300 Rembau. N.Sembilan
Tel. 06-6852789
Fax  06-6854257
Emel: ppd.rembau@moe.gov.my

STATISTIK DATA

 
BILANGAN SEKOLAH
RENDAH MENENGAH JUMLAH
29 11 40
ENROLMEN GURU
RENDAH MENENGAH JUMLAH
     
ENROLMEN MURID
RENDAH MENENGAH JUMLAH
     
Data sehingga 27.12.2016

 

PRASARANA PPD REMBAU

Pejabat Pendidikan Daerah Rembau ***Rembau Kekal No. 1***