Selamat Datang ke Portal Rasmi PPD RembauDialog Prestasi Daerah

Pejabat Pendidikan Daerah Rembau
DTP

 

 Taklimat Pengurusan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (PK17) & Taklimat Tindakan Pembetulan dan Pencegahan (PK11)
Latihan dalam Perkhidmatan

 1.4      OBJEKTIF :

 1.4.1 Untuk meningkatkan peranan baharu pegawai PPD sebagai rakan        

       sokongan sekolah yang:

 

a.         mengupayakan kepimpinan pendidikan di peringkat PPD.     Pegawai di PPD Rembau bertanggungjawab secara langsung kepada semua sekolah dalam daerah.

 

b.         menjadikan PPD sebagai barisan hadapan yang menyokong peningkatan prestasi sekolah. PPD Rembau akan terlibat secara langsung dengan sekolah untuk melatih, membimbing dan memantau prestasi sekolah

 

c.         menyediakan KPI bagi memastikan pencapaian matlamat di semua sekolah rendah dan menengah.

 

d.         mewujudkan kerjasama antara organisasi pendidikan melalui perkongsian amalan terbaik.

 

e.         mengutamakan pengagihan sumber kepada sekolah yang paling memerlukan.

 

 1.4.2  Menyelaras penetapan dan pelaporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) di

        peringkat PPD.

 1.4.3  Mengemaskini data Dashboard Prestasi PPD

 1.4.4  Menyelaras penetapan sekolah dan bimbingan PGB oleh SIP+

 1.4.5  Menyelaras penetapan sekolah dan guru yang dibimbing oleh SISC+

 1.4.6  Pelaksanaan dan pelaporan Dialog Prestasi Daerah mengikut takwim

 1.4.7  Menyedia maklum balas, ulasan dan laporan berkaitan DTP

 1.4.8  Mengurus tindakan susulan dan penambahbaikan pelaksanaan DTP

 1.4.9  Membuat penataran DTP di peringkat PPD

 

TAKWIM PEPERIKSAAN

UPSR : Selesai
PT3 (Bertulis): Selesai
SPM (Ulangan): Selesai
SPM: Selesai
STAM (Lisan): Selesai
STAM (Bertulis): Selesai
STPM (U1) Bertulis: Selesai
STPM (P3) Bertulis: Selesai
STPM (P3) ULBA: Selesai
STPM (U2) Bertulis: Selesai

 Peperiksaan-peperiksaan Lain

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pendidikan Daerah Rembau
71300 Rembau. N.Sembilan
Tel. 06-6852789
Fax  06-6854257
Emel: ppd.rembau@moe.gov.my

STATISTIK DATA

 
BILANGAN SEKOLAH
RENDAH MENENGAH JUMLAH
29 11 40
ENROLMEN GURU
RENDAH MENENGAH JUMLAH
     
ENROLMEN MURID
RENDAH MENENGAH JUMLAH
     
Data sehingga 27.12.2016

 

PRASARANA PPD REMBAU

Pejabat Pendidikan Daerah Rembau ***Rembau Kekal No. 1***