Matlamat

 

  • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu
  • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu , berketrampilan dan sejahtera
  • Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara
  • Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia

PRASARANA PPD REMBAU

Pejabat Pendidikan Daerah Rembau ***Rembau Kekal No. 1***